X

NIEUWSBERICHTEN

Vogelgriep vastgesteld bij een hobby pluimveelocatie in Mijdrecht, gedeeltelijk jachtverbod van kracht

In Mijdrecht (gemeente De Ronde Venen Voorst, provincie Utrecht) is bij een hobbylocatie met diverse vogels vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn de vogels op de locatie geruimd. En omdat het om ongeveer 300 vogels gaat, zijn voor het gebied rond de locatie vervoersbeperkingen ingesteld. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct maatregelen getroffen in een zone van 10 kilometer rond de locatie in Mijdrecht. De maatregelen betreffen onder meer een vervoersverbod van pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. Schiphol valt buiten het gebied met vervoersverboden. Ook de snelwegen naar Schiphol zijn uitgezonderd.

Tevens is een gedeeltelijk jachtverbod van kracht zoals omschreven in de Regeling maatregelen Mijdrecht en geldt voor het beschermings- en toezichtsgebied rondom de getroffen locatie.

Meer informatie kunt u vinden in onderstaande links:

Berichtgeving Ministerie LNV betreffende Aviare Influenza Mijdrecht

Regeling specifieke maatregelen Mijdrecht

Kaart beschermings- en toezichtsgebied Mijdrecht

Share

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Secretariaat Kooikersvereniging

Dhr. D. N. Kooiker

Marshoekersteeg 7

7722KP Dalfsen

kooikersvereniging@gmail.com

 

 

 

© 2022 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !