X

De kooiker als ringer


Een eendenkooi is bij uitstek geschikt om gevangen eenden te ringen. De vogels worden immers ongeschonden gevangen en kunnen na onderzoek en voorzien te zijn van een ring weer worden losgelaten. Harde voorwaarde hiervoor is dat de vanger beschikt over een geldige ringvergunning. Voor het verkrijgen van een ringvergunning dient de ringer een opleiding certificeringsprogramma) te doorlopen. De ringer dient aan te tonen over voldoende kennis te beschikken op het vlak van soortherkenning, geslachtbepaling, leeftijdbepaling etc.

Kooikers die willen participeren in het ringwerk worden eerst gekoppeld aan een ervaren ringer of kooiker met een ringvergunning als begeleidend ringer. Tijdens de introductieperiode met de begeleidend ringer en het bijwonen van certificeringsbijeenkomsten leert de aspirant de fijne kneepjes van het ringwerk van de begeleidend ringer. Benodigde materialen zoals ringtang, vleugellineaal en schuifmaat kunnen in de webwinkel van Vogeltrekstation worden besteld. De kosten worden door de WREN vergoed. De ringen worden, eveneens in de webwinkel, besteld door de begeleidend ringer en staan ook op diens naam. Pas als de aspirant een volwaardige eigen machtiging heeft verkregen kan deze ook eigen ringen bestellen. De taak van de begeleidend ringer is belangrijk; deze dient de aspirant op te leiden en de voortgang te bewaken. Daarbij wordt aandacht besteed aan de praktijk, maar ook aan de theorie en de administratie. Hiervoor is sinds januari 2010 de online applicatie GRIEL beschikbaar (www.griel.nl). Elke ringer heeft voor GRIEL een unieke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang wordt verkregen tot de eigen gegevens.

Binnen GRIEL kunnen ringgegevens en terugmeldingen worden ingevoerd, gegevens worden bekeken en zonodig gewijzigd. Om de uitwisseling van kennis en het leren van nieuwe technieken te bevorderen is een certificeringssysteem in het leven geroepen waarbij elke ringer tenminste eens in de drie jaar een bijeenkomst moet bijwonen (vaker mag) om de ringvergunning te mogen behouden. Het Vogeltrekstation organiseert jaarlijks bijeenkomsten met een bepaald thema waar onder leiding van ervaren instructeurs zangvogels worden geringd. Ook voor eenden worden door de WREN speciale certificeringsbijeenkomsten georganiseerd waarin zowel theorie als praktijk aan bod komen. Bent u belangstellend (kooiker) en heeft u interesse om te gaan ringen? Meld u aan bij het Vogeltrekstation of bij de WREN! Samen met u gaan we op zoek naar een begeleidend ringer waarvan u de fijne kneepjes van het vak kunt leren.

 


Secretariaat Kooikersvereniging

Dhr. D. N. Kooiker

Marshoekersteeg 7

7722KP Dalfsen

kooikersvereniging@gmail.com

 

 

 

© 2024 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !