X

Watervogels en vogelgriepvirussenVogelgriepvirussen zijn in meerdere vogelsoorten aangetroffen, maar watervogels vormen de natuurlijke bron.

In watervogels worden alle HA- en NA-subtypen en de meeste combinaties hiervan gevonden, terwijl een klein deel van de subtypen voorkomt bij andere soorten (Munster et al. 2007).

Watervogels behorend tot de Anseriformes (voornamelijk eenden, ganzen en zwanen) en de Charadriiformes (voornamelijk meeuwen, alken en steltlopers) zijn vaak geïnfecteerd met vogelgriepvirussen, waarbij geen ziekte wordt waargenomen. Eerder onderzoek heeft laten zien dat LPAI virussen vooral via de feces worden uitgescheiden (Olsen et al. 2006). Er wordt aangenomen dat watervogels de vogelgriepvirussen opnemen via de bek tijdens het fourageren, via de zogenaamde orale-fecale route.

Vogelgriepvirussen zijn niet heel stabiel maar kunnen, afhankelijk van pH en temperatuur, enige tijd overleven in water. Het is aannemelijk dat de aanwezigheid van water ten goede komt aan de overdracht van de vogelgriepvirussen.


 

Overzicht van de HA en NA subtypen van vogelgriepvirussen in wilde vogels in Nederland van 1998 t/m 2011.
In eenden wordt de grootste variatie aan vogelgriepvirussen gevonden.

Wilde eenden = rood
Overige eenden soorten = geel
Ganzen en zwanen = groen
Meeuwen en steltlopers = blauw


 


Eenden en vogelgriepvirussen


Eenden vormen een belangrijk aandeel in het wilde vogel bemonsteringsprogramma. Opvallend is dat vogelgriepvirussen vaker worden gevonden in grondeleenden dan in duikeenden. In het najaar wordt in eenden de grootste verscheidenheid aan vogelgriepsubtypen gevonden.

Van de bemonsterde eendensoorten worden de grootste aantallen virussen gevonden in de wilde eend. Ook de meeste HA- en NA-subtypes en combinaties worden gevonden in wilde eenden (Munster et al. 2007).

 

 

Het aantonen van vogelgriepvirussen.

Na aankomst van het monster op het lab, wordt het erfelijk materiaal geïsoleerd dat vervolgens getest wordt op aanwezigheid van vogelgriepvirussen. 

Monsters waar virusssen in worden aangetoond worden in eieren gekweekt. Als het virus groeit in eieren, kan het virussubtype bepaald worden.

 


Secretariaat Kooikersvereniging

Dhr. D. N. Kooiker

Marshoekersteeg 7

7722KP Dalfsen

kooikersvereniging@gmail.com

 

 

 

© 2024 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !