X

VogelgriepvirussenWatervogels vormen het natuurlijke reservoir voor influenza A virussen, ook wel vogelgriepvirussen genoemd. Vanuit watervogels kunnen vogelgriepvirussen overgedragen worden naar andere diersoorten, waaronder kip, varken, paard, en naar de mens. De vogelgriepvirussen die in de meeste watervogels gevonden worden veroorzaken geen zichtbare ziekte in de watervogel, maar kunnen problemen veroorzaken als de virussen in een andere soort terecht komen. Daarnaast worden vogelgriepvirussen relatief vaak in watervogels gevonden, met name in periodes waarin veel jonge dieren in de populatie aanwezig zijn (Webster et al. 1992).

Vogelgriepvirussen behoren tot de virus familie Orthomyxoviridae en zijn zeer kleine, onregelmatig gevormde deeltjes van 120 nm in doorsnede. Ze worden ingedeeld in subtypen gebaseerd op hun oppervlakte-eiwitten hemagglutinine (HA) en neuraminidase (NA). Tot nu toe zijn er 16 verschillende HA-subtypen en 9 verschillende NA-subtypen gevonden in wilde watervogels. De HA- en NA-subtypen komen in veel verschillende combinaties voor, bijvoorbeeld H2N3, H4N6, H5N1 etc. De meeste HA- en NA-combinaties worden in watervogels gevonden. Een andere manier om vogelgriepvirussen te karakteriseren is op basis van het vermogen van het virus om ziekte te veroorzaken in kippen. Vogelgriepvirussen die niet of nauwelijks ziekte veroorzaken in kippen worden laag pathogene aviaire influenza (LPAI) virussen genoemd. Vogelgriepvirussen die ernstige ziekte en sterfte veroorzaken in kippen worden hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) virussen genoemd.

De meeste vogelgriepvirussen in watervogels zijn LPAI virussen en komen voor in de subtypes H1 t/m H16. HPAI virussen zijn uitsluitend van het subtype H5 of H7. Er wordt aangenomen dat HPAI virussen zich ontwikkelen in pluimvee, na introductie van LPAI virussen door watervogels (Fouchier et al. 2004).

 

Wilde watervogels vormen het reservoir van vogelgriepvirussen

Vanuit wilde watervogels kunnen de virussen worden overgedragen naar andere diersoorten en naar de mens.

 


Secretariaat Kooikersvereniging

Dhr. D. N. Kooiker

Marshoekersteeg 7

7722KP Dalfsen

kooikersvereniging@gmail.com

 

 

 

© 2024 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !