X

DemografieDemografische gegevens (gegevens over sterfte, reproductie, immigratie en emigratie) kunnen helpen bij het opsporen van oorzaken van fluctuaties in vogelpopulaties. Demografische parameters kunnen berekend worden uit ringgegevens. Met de toenemende beschikbaarheid van geavanceerde statistische modellen valt er heel goed te rekenen met deze gegevens. De verdeling van leeftijden van dood gevonden vogels, al dan niet in combinatie met waarnemingen van levende geringde vogels, maakt het mogelijk de jaarlijkse overleving te schatten. De verhouding tussen jonge en oude vogels geeft informatie over het broedsucces.

Gegevens van in eendenkooien geringde eenden lenen zich heel goed voor demografische berekeningen. De aantallen geringde vogels zijn – in potentie - groot, en de terugmeldkans is hoog door terugvangsten in de kooi en een hoge meldkans van dode vogels door hun grote formaat. Bovendien worden vrijwel alle soorten bejaagd hetgeen ook informatie oplevert over overleving omdat geringde geschoten vogels gerapporteerd worden. Voor soorten die lang genoeg in voldoende aantallen zijn geringd kan op deze manier de jaarlijkse overleving over een zeer lange periode worden berekend (zie grafiek).

 Gemiddeld jaarlijkse overleving (blauw: eerste jaar na ringen, rood: latere jaren) en meldkans (reporting rate: groen) per 5 jaar van slobeenden in de periode 1946-1995 met 95% betrouwbaarheidsintervallen (verticale lijnen)

 

 


Secretariaat Kooikersvereniging

Dhr. D. N. Kooiker

Marshoekersteeg 7

7722KP Dalfsen

kooikersvereniging@gmail.com

 

 

 

© 2024 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !