X

Wetenschappelijk onderzoek


Naast het vangen van wilde eenden in de kooi voor de jacht, ter monitoring van de populatie of ter bestudering van migratiegedrag en habitatgebruik, spelen de eendenkooien een belangrijkerol in wetenschappelijk onderzoek naar vogelgriepvirussen.

Eendenkooien hebben naast een belangrijke cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarde een belangrijke betekenis in de facilitering van wetenschappelijk onderzoek. Honderd jaar ringonderzoek heeft een ongelooflijke schat aan gegevens opgeleverd.

Eendenkooien vormen een uitstekende plek om ongestoord wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Op een eendenkooi worden immers eendachtigen ongeschonden gevangen en kunnen weer worden losgelaten, waardoor kooien zich bij uitstek lenen voor onderzoek naar eendachtigen en andere gevangen watervogelsoorten. Het zijn vrijwel de enige plekken in Nederland waar men volgroeide eenden levend in handen kan krijgen in noemenswaarde aantallen.

Buiten eendenkooien worden in Nederland vrijwel alleen nietvliegvlugge eendenkuikens geringd. Dit betreft uiteraard alleen de in Nederland broedende soorten en populaties. Eendenkooien vormen daarmee vrijwel onze enige toegang tot levende exemplaren van de doortrekkende en overwinterende eendenpopulaties in Nederland. Daarom zijn de onderzoeken en de kooien ook in internationaal opzicht belangrijk.

Eendenkooien liggen verspreid in de lage delen van Nederland, wat zorgt voor een geografische spreiding in het onderzoek. Ook vanuit deze optiek is het van groot belang dat het kooibedrijf op de verschillende locaties uitgeoefend blijft worden.

 


Secretariaat Kooikersvereniging

Dhr. D. N. Kooiker

Marshoekersteeg 7

7722KP Dalfsen

kooikersvereniging@gmail.com

 

 

 

© 2024 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !