X

NIEUWSBERICHTEN

Vogeltrekstation: meld dode watervogels i.v.m. vogelgriep

Het hoog-pathogene vogelgriep virus H5N8 is aangetroffen in knobbelzwanen en smienten. Ook wordt er lokaal massale sterfte gemeld van watervogels die mogelijk verband houdt met de uitbraak.
Het is heel belangrijk signalen van ongewone sterfte bij watervogels door te geven.
Dat kan op de volgende manier:

  • 3 of meer dode watervogels of 20 of meer andere vogels op 1 plek: neem contact op met het landelijk meldpunt dierziekten via 045.5463188.
  • minder dan 3 dode watervogels of minder dan 20 dode andere vogels: meldt ze bij het DWHC via het meldingsformulier of bij het meldingspunt dode vogels van Sovon.

Belangrijk: Indien u verse dode watervogels of roofvogels vindt (binnen 25 na sterfte, stijf), meldt u dit dan direct bij DWHC op nummer 030.2537925. De vogels kunnen dan worden opgehaald voor onderzoek.
Er worden levende watervogels gevangen en bemonsterd door ringers om te onderzoeken of de vogels het virus onder zich hebben. Hierbij is op dit moment geen verdere hulp nodig.

Meer informatie over vogelgriep en eerdere uitbraken staat onder vogelgriep.
Meer informatie over het melden van gevonden dode vogels staat op de vogelsterftekaart.
 

Share

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Secretariaat Kooikersvereniging

Dhr. D. N. Kooiker

Marshoekersteeg 7

7722KP Dalfsen

kooikersvereniging@gmail.com

 

 

 

© 2020 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !