Vogeldrift

 

Uit een kaart daterend uit ca. 1541/1545 is een bijzondere situatie bekend uit de polder Steekt in Alphen aan den Rijn. 
Op de tekening staat ‘vogheldrift’ geschreven, wat een synoniem is van vogelkooi. Dit is de oudst bekende tekening van kortschermen naast een sloot, met daarbij één kleine  fuik. Die korte schermen staan echter niet naast de fuik zoals bij een eendenkooi, maar langs een sloot die naar de fuik loopt. Het valt dus te betwijfelen of we hier van een echte eendenkooi kunnen spreken. 

Mogelijk was dit een primitieve voorloper van de eendenkooi, want de vangwijze lijkt verwant met die in een gewone eendenkooi. Ook toen lokten eendenvangers de eenden niet alleen naar de vangplaats, maar dreven de eenden ook doelbewust de fuiken in. 

    

 

Fragment uit een kaart getekend ca. 1541/1545 van de vogheldrift in de polder Steekt te Alphen aan de Rijn, door landmeter Sluijter.
(Bron: Regionaal Archief Leiden, PV 71829.4)

 

 


© 2019 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !