X

Foto van de Nieuwe Kooi (bron: panoramio gebruiker Garfield1966)

NIEUWE KOOI

 

Naam: Nieuwe Kooi
Eerste vermelding: na 1891
Ligging: Vlieland, ten oosten van Pad van twintig.
Aantal vangpijpen: 4
Recht van afpaling/aantal meters:
Grootte: 3.7 ha
Kooitype: -
Landschap: Is legen in een laagte van de duinen van Vlieland
Eigenaar:  Staatsbosbeheer
Kooiker(s): -
Huidige functie: natuurkooi
Toegankelijk: ja
 

Naamgeving

Bij de aanleg was de kooi was even ten westen een eendenkooi aanwezig. Bij de aanleg van deze kooi werd de bestaande kooi de ‘Oude Kooi’ en de recent aangelegde kooi de ‘Nieuw Kooi’

Uitsnede uit een topografische kaart uit 1883. Dit kaartbeeld geeft de situatie weer van voor de aanleg van zowel de Oude Kooi als de Nieuwe Kooi. De toponiemen Kooislid en Kooisveld verwijzen naar een oudere eendenkooi die hier in het verleden gelegen heeft. Van de kooi zelf rest niets, maar de veldnamen zijn tot de dag van vandaag in gebruik. (bron: Topografische Dienst, Kadaster)

 

Ongebruikt

Het bijzondere van de nieuwe kooi is dat deze nooit in gebruik geweest is. Na de aanleg aan het eind van de negentiende eeuw is de grond overgegaan naar Staatsbosbeheer. Over het hoe en waarom is helaas weinig bekend.  Staatsbosbeheer plant rond de kooi een bos. Tegenwoordig is het een van de grotere bossen op Vlieland. Er lopen verschillende wandelroutes langs de kooi, en hoewel deze nooit in gebruik is geweest is de kooi tot op de dag van vandaag goed herkenbaar.

Ansichtkaart van ‘de nieuwe Eendenkooi’ uit ca. 1964. (bron: tresoar)

 

 

Contactgegevens:

Voor meer informatie over de Kongsi van de Eendenkooi kunt u contact opnemen met 
Landschapsbeheer Friesland

Commissieweg 15
9244 GB  Beetsterzwaag
0512 38 38 00
info@landschapsbeheerfriesland.nl

 

 

© 2018 Kongsi
powered by
Natuurlijk !

 


privacybeleid
gebruikersovereenkomst


De Kongsi van de Eendenkooi wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en de provincies Fryslân, Noord-Holland en Groningen.