X

DE KONGSI IN DE KLAS

 


Om de eendenkooien in het waddengebied voor de toekomst te behouden, is het belangrijk dat de volgende generatie weet wat een eendenkooi is, maar vooral wat ze zo bijzonder maakt. Daarvoor heeft de Kongsi van de Eendenkooi samen met de Stichting Erfgoed&Publiek een lesprogramma voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool ontwikkeld.
 

Kerndoelen

Het lesprogramma sluit goed aan op de kerndoelen voor het basisonderwijs en de lesstof uit het reguliere curriculum. Het programma gaat onder meer in op het ambacht van de kooiker en de elementen waaruit een eendenkooi bestaat. In het beeldmateriaal bij het programma legt een echte kooiker uit hoe een eendenkooi werkt.
 

Altijd dichtbij

Het programma is zo opgebouwd, dat het geschikt is voor alle kooien in het waddengebied, zodat excursies zo dicht mogelijk in de buurt van de school kunnen worden georganiseerd. Vanaf schooljaar 2018-2019 is het programma beschikbaar voor alle basisscholen in het waddengebied.
 

Ook met je klas de kooi in?

Een uitgebreide beschrijving van het lesprogramma en meer previews vind je op Erfgoed Onderwijs. Aanmelden voor het lesprogramma kan hier ook.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens:

Voor meer informatie over de Kongsi van de Eendenkooi kunt u contact opnemen met 
Landschapsbeheer Friesland

Commissieweg 15
9244 GB  Beetsterzwaag
0512 38 38 00
info@landschapsbeheerfriesland.nl

 

 

© 2018 Kongsi
powered by
Natuurlijk !

 


privacybeleid
gebruikersovereenkomst


De Kongsi van de Eendenkooi wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en de provincies Fryslân, Noord-Holland en Groningen.