X

WADDENKOOIEN

 


De kooien in het waddengebied zijn, hoe kan het ook anders, zeekooien. Er komen verschillende types voor. De meeste zijn van het Friese vangpijptype, zoals Opperwird, de Kooiplaats op Schiermonnikoog, de kooi van Ternaard en de drie Groninger kooien: Westpolder, Nieuw Onrust en de Wytsemakooi. Ook de Auke Talsmakooi is van het Friese type, maar deze kreeg, door toedoen van de Overijsselse achtergrond van kooiker Herman ten Klooster, eind vorige eeuw één Overijsselse vangpijp.

 

 

Turfkooien

Drie van de kooien van de Kongsi van de Eendenkooi zijn zogenaamde turfkooien: de twee kooien bij Engwierum - de Lytse Koai (kleine kooi) en de Talmakooi – en de Nassaukooi op Ameland, waarvan het turf waarschijnlijk nooit is vervangen en nog uit begin achttiende eeuw stamt.

 

 

 

Lange vangpijpen

De Kooi van Piaam, ook bekend als Buismans Einekoai, is de enige waddenkooi van het Overijsselse type. De zes Terschellinger kooien die deel uitmaken van de Kongsi van de Eendenkooi, zijn alle zes van het Terschellinger type. De Landerumer kooi is hiervan een heel mooi voorbeeld, met zijn lange vangpijpen die aan het eind aflopen tot vlak boven de grond. Ook de Oude Kooi op Vlieland is van het Terschellinger type.

 

 

 

 

Texelse kooien

De drie kooien van de Kongsi op Texel zijn alle drie van het Texelse type, al wijkt een aantal vangpijpen iets af van de kenmerkende bouw. Met hun spiegel en iets grotere hoogte lijken ze op een vangpijp van het Noord-Hollandse type.

 

 

 

 

Contactgegevens:

Voor meer informatie over de Kongsi van de Eendenkooi kunt u contact opnemen met 
Landschapsbeheer Friesland

Commissieweg 15
9244 GB  Beetsterzwaag
0512 38 38 00
info@landschapsbeheerfriesland.nl

 

 

© 2018 Kongsi
powered by
Natuurlijk !

 


privacybeleid
gebruikersovereenkomst


De Kongsi van de Eendenkooi wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en de provincies Fryslân, Noord-Holland en Groningen.