X

VRIJWILLIGERS

Daarnaast zijn er vrijwillige gastheren en -vrouwen. Zij vinden het leuk om alles over de eendenkooien te weten en delen die kennis met bezoekers tijdens open dagen en excursies. Om zeker te stellen dat er ook in de toekomst voldoende vrijwilligers zullen zijn, ontwikkelt de Kongsi van de Eendenkooi een cursus ‘Vrijwilligerswerk in de eendenkooi’. In twee theorieavonden en één praktijkdag behandelen we alles wat een vrijwilliger in een eendenkooi moet kunnen en weten. 
De ervaring leert dat ook de mensen die het liefst met hun handen bezig zijn, geïnteresseerd zijn in de werking en cultuurhistorie van de kooien in het waddengebied. En andersom dat de gastheren en -vrouwen het ook leuk vinden om iets te weten over het onderhoud van de flora. Daarom komen beide onderwerpen in één cursus aan bod. We beginnen najaar 2017 met een pilot in Groningen. 
Heeft u interesse? Meld u dan vast aan voor onze nieuwsbrief. Dan blijft u op de hoogte en weet u wanneer u zich kunt inschrijven en wanneer we in uw provincie van start gaan met een cursus.

eendenkooi schier

 

 

 

Contactgegevens:

Voor meer informatie over de Kongsi van de Eendenkooi kunt u contact opnemen met 
Landschapsbeheer Friesland

Commissieweg 15
9244 GB  Beetsterzwaag
0512 38 38 00
info@landschapsbeheerfriesland.nl

 

 

© 2018 Kongsi
powered by
Natuurlijk !

 


privacybeleid
gebruikersovereenkomst


De Kongsi van de Eendenkooi wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en de provincies Fryslân, Noord-Holland en Groningen.