© 2018 Eendenkooien.nl

powered by Natuurlijk !

 

HET GELDERSE TYPE VANGPIJP

Het Gelderse type

 

Dit type heeft lange gebogen vangpijpen (in Brabant ook wel ‘keel’ genoemd) van 60 tot 100 meter lang. De vangpijp wordt naar het einde geleidelijk smaller en eindigt via het fuikvormige ‘scherpe eind’ in het vangkorfje. De breedte van de vangpijp varieert van 5 tot 10 meter met een waterbreedte van 4 tot 8 meter. De korte schermen aan de buitenzijde staan schuin coulissegewijs aan de vangpijp tot aan het scherpe eind. Als er geen jaagscherm of loopscherm is, zijn tussen de korte schermen lage knieschermen aanwezig. 

Aan de binnenzijde staat haaks op de vangpijp een blindscherm van ca. 10 meter lengte. De kooiplas is ongeveer 0,75 ha groot. Kenmerkend voor dit type zijn de kwart rondgebogen beugels die over de vangpijp heen buigen en waarop het net rust. Voor de beugels werden vroeger traditioneel wilgenslieten gebruikt die in het kooibos gekapt werden. 

Tegenwoordig wordt vaak dennenhout gebruikt. In enkele gevallen zijn plastic buizen of betonijzer gebruikt, maar vanuit cultuurhistorisch oogpunt is dat geen passende materiaalkeuze.