© 2018 Eendenkooien.nl

powered by Natuurlijk !

 

 1. De kooiplas, het wed
 2. De sating, de saad
 3. De borst
 4. De vangpijp, de keel
 5. Het vanghokje
 6. De vanderhandse kant
 7. Het scherpe eind
 8. De rietweg
 9. De spartelkorf
10. Het wenhok
11. De observatiehut
12. Het kooihuisje, de kooihut
13. Het kooipad
14. Enkele fruitbomen
15. Een griendje
16. Het kooibos

 

 

Wat is een eendenkooi?

 

Een eendenkooi is een eeuwenoud middel voor het vangen van in het wild levende eendachtigen. De eendenkooi bestaat uit een waterplas met één of meer aangrenzende vangpijpen, gemaakt om in het wild levende eenden te bemachtigen. Rondom de plas en de vangpijpen ligt het kooibos. Het geeft beschutting aan de kooi en had vroeger een belangrijke functie voor de winning van geriefhout, dat bijvoorbeeld werd gebruikt voor reparaties aan de woning, hekwerk of als gereedschap.

De kooiplas, vangpijpen en kooibos vormen samen de eendenkooi. Meestal is ook een kooihuisje aanwezig. De eendenkooi is dus zowel een bijzonder natuurgebied als een cultuurhistorisch landschapselement.

Eendenkooien liggen meestal op rustige plekken waar veel eenden voorkomen. Vaak is dat in open landbouwgebieden vlak bij een waterrijk gebied. Omdat opvliegende vogels tegen de wind in opvliegen, en om onder alle mogelijke windrichtingen te kunnen vangen, heeft een eendenkooi meerdere vangpijpen, elk in een verschillende richting. Afhankelijk van de windrichting lokt de kooiker de wilde eenden, met behulp van zijn kooikerhondje, lokeenden en wat voer, één van die pijpen in om ze te kunnen vangen. Rietschermen langs de pijpen voorkomen dat de eenden de kooiker te vroeg zien en verontrust raken.