© 2018 Eendenkooien.nl

powered by Natuurlijk !

 

Foto's van kooibossen

 

Het kooibos

 

Het kooibos zorgt voor rust in de eendenkooi en beschutting op het water.

In het kooibos liggen de  kooipaden, waardoor de kooiker overal rondom de kooi kan komen. Dit kooipad wordt goed schoon gehouden, zodat er geen krakende takjes en dergelijke zijn, die tijdens de kooironde de eenden zouden kunnen alarmeren.

Door het vaak eeuwenlange traditionele beheer hebben kooibossen vaak een soortenrijk karakter. Het had vroeger een belangrijke functie voor de winning van geriefhout, dat bijvoorbeeld werd gebruikt voor onderhoud aan de kooi en reparaties aan de woning, hekwerk of als gereedschap. Kooibossen

Veel kooibossen worden gekenmerkt door rijke aanwezigheid van knotbomen. De variatie aan houtsoorten en de vele knotbomen kwamen de geriefhout functie ten goede.