Vrijwilligerswerk

 

Situaties waarin de kooiker het allemaal alleen doet, komen nog zelden voor. De meeste kooikers worden ondersteund door vrijwilligers, al gebeurt het vangen van eenden op de meeste kooien vaak nog door één vaste kooiker. Een tiental kooien en kooirelicten wordt inmiddels beheerd en onderhouden door vrijwilligersgroepen. Voorbeelden zijn: Eendenkooi Warmond, de Kuzemerkooi bij Oldekerk, de Kooi van Pen, Eendenkooi Ter Kwak bij Heusden, de Empelse Kooi in Den Bosch, de Haasjeskooi te Hasselt, Eendenkooi van der Eng bij Uitgeest en eendenkooi Ruigoord. Uit het toenemend aantal vrijwilligers dat bij eendenkooien betrokken is, zien we nu geleidelijk een nieuwe aanwas van geïnteresseerden
voortkomen, wat van groot belang is voor het doorgeven en het behoud van vakkennis.
Zoals er ook vrijwillige molenaars zijn, is het denkbaar dat er ook vrijwillige kooikers komen.
Kortom, het beheer en onderhoud van eendenkooien en kooibedrijf is vrijwel niet meer voor te stellen zonder vrijwilligers. Overheden kunnen hierin bijdragen. Een zeer lovenswaardig voorbeeld speelde in de provincie Noord-Brabant, die een subsidie van € 11.000 toekende als bijdrage in de opleidingskosten voor nieuwe (vrijwillige) kooikers voor de Brabantse eendenkooien.
 

 


© 2019 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !