Kennisontwikkeling

 

Continuïteit en borging van kennis, zowel bij particulieren als binnen de natuurorganisaties
dienen van deze toekomstvisie onderdeel te zijn. Dit alles kan bijvoorbeeld gestimuleerd worden door kooien in gebruik geven te geven aan particulieren. Dit kan verbeterd worden via opleiding en het opdoen van praktijkervaring. Een nationale kwaliteitsimpuls om achterstallig
onderhoud weg te werken is nodig om de eendenkooien juist gewaardeerd op de kaart te houden. In vergelijking met de inzet voor molens, waterlinies of bijvoorbeeld watertorens
verdienen eendenkooien en het kooibedrijf veel meer erkenning dan ze nu krijgen. Vanwege de wereldwijde uniciteit en (inter-)nationale culturele betekenis verdienen ze feitelijk een plek op de Werelderfgoedlijst van Unesco.
 

 

Overbrengen van kennis - kenniscentrum

 

 

Toenemend draagvlak


Het overgrote deel van de eendenkooien wordt door particulieren beheerd omdat de natuurbeheerders hun kooien verhuren. Ruim 20 kooien van natuurbeherende organisaties zijn in gebruik als ringkooi. In totaal zijn er nu bijna 30 eendenkooien betrokken bij het ringwerk. Dankzij de inspanningen van de WREN. Soms worden de kooikers financieel ondersteund
door de natuurbeherende organisaties die materialen voor onderhoud kosteloos beschikbaar
stellen. Er is een ontwikkeling te constateren dat er meer belangstelling komt voor behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van de eendenkooi. Ook bij de natuurorganisaties is deze ontwikkeling te constateren en neemt de belangstelling voor een bewust beheer van eendenkooien toe. Ook belangenorganisaties op het gebied van vogels en vogelonderzoek zien in toenemende mate de mogelijkheden die eendenkooien bieden, al is er in die hoek zeker nog wat te winnen.
 

 


© 2019 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !