Onbekend maakt onbemind


In het verleden was het kooibedrijf een afgeschermd gebeuren waar pottenkijkers niet welkom waren. Een belangrijke oorzaak van deze situatie is dat eendenkooien natuurgebieden zijn, die niet vanzelf toegankelijk zijn en waar in stilte de kooiker zijn groene ambacht uitoefent. Dat
leidt tot onbekendheid en dat maakt dus onbemind. Het zorgt ervoor dat eendenkooien in stilte
worden vergeten. Tegelijkertijd is dat ook bijzonder, want dat maakt het ambacht verborgen en geheimzinnig, en in stilte heeft dit traditionele erfgoed toch nog de tijd overleefd. De afgelopen 15 jaar is er een verandering gekomen in de bekendheid van eendenkooien.
Kooikers timmeren nu veel meer aan de weg. Het aantal bezoekerskooien is sterk toegenomen
en op vrijwel iedere eendenkooi vinden (buiten het vangstseizoen) excursies plaats. Het aantal mensen dat betrokken is bij het beheer van eendenkooien is sterk toegenomen. Daaruit blijkt een groot draagvlak voor eendenkooien en kooibedrijf.

 

 

Onderhoudssituatie

 

De staat van onderhoud van eendenkooien verdient meer aandacht. Het specialistische, onderhoudsintensieve karakter van een eendenkooi is een van de grootste bedreigingen voor
het voortbestaan. Zowel bij particulieren als bijnatuurorganisaties speelt dit probleem. Ambachtelijke vaardigheden en specifieke beheerskennis verdwijnen omdat het kooibedrijf minder wordt uitgeoefend. Het ontbreken van afgestemd beleid en duurzame financiering is ook geen goed toekomstperspectief. Bovendien is het merendeel van de kooien in particulier beheer. Bij particulieren is vaak wel tijd, maar onvoldoende geld. Zonder geld verdwijnen de eendenkooien. Een nationale kwaliteitsimpuls is nodig om de eendenkooien te redden.

 

Vrijwilligers bezig met herstelwerkzaamheden op eendenkooi Ter Kwak

 


© 2019 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !