Vakkundig specialistisch beheer


Het onderhoudswerk aan eendenkooien is speciaal, arbeidsintensief en kost dus veel tijd en geld. Helaas wordt ook bij natuurterreinbeherende organisaties bezuinigd op het onderhoud.
De afgelopen decennia is een ontwikkeling te constateren dat bij het onderhoud aan de kooi
afgeweken is (bijv. door bouwwijze, materiaalgebruik of vereenvoudiging) van het oorspronkelijke ontwerp. Omwille van behoud van authenticiteit is het van belang dat een aantal eendenkooien zuiver wordt gehouden. Dus ook voor behoud van de verscheidenheid van de originele kooitypen en de hiermee samenhangende vakkennis is samenwerking en afstemming tussen eigenaren zeer gewenst.

 

Herstel buitenpijpen en authentiek vangpijptype

 

Het is vanuit cultuurhistorisch perspectief en vanuit het perspectief van het vogelonderzoek
zinvol om het fenomeen ‘buitenpijp’ weer terug te brengen. De verwachting is (o.a. op basis
van verhalen van oude kooikers) dat met losse vangpijpen langs open water (of losse vangpijpen langs nat grasland) andere vogels gevangen worden dan de vogels die op kleinere kooiplassen willen vertoeven. Daarnaast is het gewenst dat er in Nederland weer een oorspronkelijke vangpijp (met geheel halfbeugels) aangelegd wordt. Misschien kan dit gecombineerd worden, het is een mooie, logische combinatie. Dit herstel refereert aan historisch bekende situaties die nu verdwenen zijn.
 

Beheer van de kooien: nu en in de toekomst

 

Door de beperkte inkomsten wordt het (intensieve) onderhoud een steeds zwaardere last. Voor
particuliere eigenaren is de impact hiervan groter dan bij de natuurorganisaties. De afnemende
rentabiliteit heeft dan ook in belangrijke mate bijgedragen aan verkoop aan natuurorganisaties. Zij kopen eendenkooien aan, vooral vanwege de bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarde en het afpalingsrecht. De oude generatie met veel inhoudelijke vakkennis en kennis over historie verdwijnt in ras tempo. Van belang is tijdig nieuwe belangstellenden te trekken zodat kennis tijdig doorgegeven en daarmee behouden wordt. Tevens is het van belang deze kennis vast te leggen en per kooi te beschrijven. Ook het regionale onderzoek naar eendenkooien dient te worden geïntensiveerd.

 

 

Herstel Macharense kooi met van wilgenslieten gemaakte betuining.

 

 

 


© 2019 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !