Eenpijpskooien


Er zijn vele gevallen van kleine plassen met één vangpijp bekend. In Drenthe en Overijssel noemde men ze ‘hutte’ en in Friesland ‘hurde’ of ook wel ‘Ienpiperke’. Het is best mogelijk dat dergelijke kleine vangplaatsen de voorlopers waren van de eendenkooi. Hoe het precies ontwikkeld is weten we helaas niet. Wel is bekend dat alle types gelijktijdig naast elkaar voorkwamen. 

 

Detail van de druppelvormige Eénpijpss-huiskooi achter de boerderij op een kaart van landeryen gelegen op Cattenbroek, toebehorende aan ’t Bagynenenhoff Utrecht uit 1652/1653 van D.C. van Groenouw. 
(Bron: Universiteitsbibliotheek Leiden, COLLBN Port 41 N 116)   

Een ”koij” op een perceel land onder het gerecht van Jutphaas (Heikopse polder). Detail uit het kaartboek van het  Kapittel van St. Jan te Utrecht. 
(Bron: Kaartmaker H. Verstrale, 1628. HUA, 222, inv.328 nr 97).

 

 

Vogelkoij in de omgeving van Beusichem (Gelderland) in 1630. Kaartboek van percelen land behorende aan het   Kapittel van St. Jan te Utrecht. Kaartmaker onbekend.
(Bron: HUA, 222 inv. 328 nr. 103) 

Details van uit het kaartboek van de Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht, van ”vogelvijvers” dichtbij verschillende boerderijen onder Maasland, in de buurt van Vlaardingen, landmeter Jan Potter, 1570. perceel de duifpolder.
(Bron: RDOinv. OA 898.)

 

Details van uit het kaartboek van de Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht, van ”vogelvijvers” dichtbij verschillende boerderijen onder Maasland, in de buurt van Vlaardingen, landmeter Jan Potter, 1570. perceel de "Poelwoning"in de Commandeurspolder. 
(Bron: RDOinv. OA 898.)

 

Een éénpijpdkooi ”Coij” bij Gerverskop uit het kaartboek van het Kapittel van St. Jan, 1608, kaartmaker Jan Rutgerszoon van den Berch.
(Bron: HUA 222 inv. 328 nr. 62)Kaart en details van het bebouwingslint in Reijerscop, ten zuiden van De Meern, 1609, door Jan Rutgerszoon van den Berch.
(Bron: HUA Topografische Atlas Muller cat. nr. 2207)


 

 


 

 

 


© 2019 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !